ISU inovasi, penyelidikan dan pengkomersialan telah menjadi hangat pada suatu ketika dahulu. Ia timbul apabila pihak- pihak tertentu mempertikaikan tahap penyelidikan dan inovasi di Malaysia. Kerajaan juga menyedari bahawa banyak hasil penyelidikan dari pusat pengajian tinggi dan agensi penyelidikan tidak dapat dikomersialkan.

Hanya beberapa hasil penyelidikan yang telah dipatenkan digunakan oleh pihak industri bagi dikembangkan ke tahap industri manakala yang lain masih lagi didalam rak-rak simpanan tanpa permintaan dari pihak industri.

Sebenarnya isu ini dapat dilihat dan amat berkait berkait rapat dengan konsep Technology-push (tolakan-teknologi) dan Demand-pull (tarikan-permintaan).

Konsep tolakan-teknologi dalam keadaan ini merujuk kepada hasil-hasil penyelidikan yang belum atau telah dipatenkan dari pihak penyelidik dan cuba dikomersialkan melalui kerjasama pihak industri. Manakala tarikan-permintaan merujuk kepada permintaan pihak industri berdasarkan keperluan semasa dan akan datang dan meminta pihak penyelidik untuk membuat penyelidikan atas permintaan produk-produk tertentu.

Konsep ini mungkin dapat difahami secara am melalui dua dialog yang mudah yang menggambarkan maksud tolakan- teknologi dan tarikan-permintaan. “Bolehkah tuan komersialkan hasil penyelidikan dan inovasi nanoteknologi saya?” Dialog ini menggambarkan tolakan-teknologi manakala. “Boleh tak profesor. hasilkan satu produk nanoteknologi untuk meningkatkan hasil pertanian.” Ia menggambarkan dialog tarikan permintaan.

Nanoteknologi merupakan suatu perkataan yang dianggap masih baru di Malaysia walaupun telah diperkenalkan sejak awal tahun 1990-an dan idea nanoteknologi telah diutarakan lebih 50 tahun yang lalu, oleh seorang saintis, Richard P. Feynman. Ia merupakan kajian pada tahap atom iaitu pada ukuran satu per bilion meter.

Pada masa kini nanoteknologi dikategorikan sebagai tolakan-teknologi mungkin disebabkan ia masih baru, bagaimanapun ia kelihatannya akan menjadi tarikan-permintaan dalam masa yang terdekat ini.

Ia berdasarkan beberapa faktor yang menjadi dominasi teknologi ini, di antaranya adalah tahap kepercayaan dan penerimaan yang tinggi di kalangan pembuat dan pengguna, keupayaan menjanjikan produk yang sangat baik berbanding produk masa kini dan penyelidikan serta inovasi sejajar dengan permintaan.

Berdasarkan keyakinan inilah juga penggunaan produk-produk nanoteknologi akan digunakan sepenuhnya menjelang 2015 dan pada masa itu transformasi tolakan-teknologi kepada tarikan-permintaan diharap akan berlaku sepenuhnya.

Senario peralihan nanoteknologi dari tolakan-teknologi kepada tarikan-permintaan amatlah jelas di peringkat dunia dengan fokus penyelidikan dan perlumbaan dalam penghasilan produk diseluruh dunia yang diterajui oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea, Taiwan dan negara-negara Eropah.

Berbilion ringgit telah dibelanjakan bagi membiayai penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang nanoteknologi. Syarikat-syarikat besar telah melabur modal begitu banyak bagi penghasilan produk-produk seperti IBM, Hewlet-Peckatt, L’Oreal, Sony, Samsung dan lain-lain.

Adakah Malaysia sudah cukup bersedia untuk melakukan transformasi ini? Kita tidak mahu lagi isu-isu penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan timbul kembali dan yang melibatkan nanoteknologi pula. Pihak kerajaan haruslah bijak dalam membuat perancangan dalam bidang nanoteknologi.

Langkah-langkah mesti diatur bagi meningkatkan penggunaan dan permintaan produk nanoteknologi yang mana akan menjadikan faktor tarikan-permintaan nanoteknologi. Penyelidikan-penyelidikan nanoteknologi mesti mempunyai hala tuju yang jelas agar ia dapat digunakan sepenuhnya bagi manfaat pengguna.

Malaysia mestilah melihat bidang-bidang tumpuan dalam penyelidikan nanoteknologi yang mana kita mempunyai tahap permintaan yang tinggi untuk kegunaan tempatan misalnya nanoteknologi untuk kegunaan pertanian, nanoteknologi berasaskan hasil pertanian kita sendiri, nanoteknologi berasaskan herba bagi kegunaan makanan, minuman, kosmetik dan farmaseutikal.

Selain itu juga amat berpotensi dalam bidang perkhidmatan misalnya rawatan air, menangani alam sekitar dan industri makanan tempatan.

Kefahaman dan keyakinan rakyat Malaysia terhadap produk-produk nanoteknologi merupakan faktor yang amat penting untuk dilihat. Oleh itu penyebaran pengetahuan mengenai nanoteknologi haruslah dilakukan pada semua peringkat usia dan taraf kehidupan.

Nanoteknologi dijangka menyumbang peningkatan ekonomi berbilion ringgit. Oleh itu Malaysia harus memandang serius dalam usaha meningkatkan kefahaman, keyakinan dan penggunaan produk nanoteknologi terutamanya yang dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik tempatan.

Kita mestilah berazam untuk membuat transformasi tolakan-teknologi kepada tarikan-permintaan dalam bidang nanoteknologi di Malaysia selari dengan perkembangan nanoteknologi sedunia.

Advertisements

NOOR AZWATI BT MOHD MUSTAFFA

PELAJAR IPT LEMAH BAHASA INGGERIS

Dewasa ini, masalah kelemahan menguasai bahasa Inggeris semakin serius di kalangan pelajar-pelajar tidak kira di peringkat sekolah rendah, menengah atau di peringkat universiti. Lebih membimbangkan lagi, masalah ini menular di kalangan pelajar Melayu. Di sini, saya ingin mengkhususkan kepada kelemahan pelajar IPT dalam mengusai bahasa Inggeris. Mari kita sama-sama fikirkan mengapakah masalah ini berlaku khususnya di kalangan pelajar Melayu?

Dalam rencana ini, saya ingin memfokuskan permasalahan kepada pelajar-pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Seperti yang kita sedia maklum, USIM menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Tetapi ada segelintir dari pelajar-pelajarnya masih lagi lemah dalam menguasai bahasa Inggeris. Menurut Cik Juliana Niza bt Ismail Adnan, penyelaras program MUET di Universiti Sains Islam Malaysia, beliau berpendapat punca pelajar USIM lemah bahasa Inggeris adalah berpunca dari pemikiran mereka yang tidak maju. Pelajar USIM selalu berpendapat jika bertutur dalam bahasa Inggeris, mereka akan melupakan bahasa Melayu.

Menurut beliau lagi, pelajar-pelajar juga jarang mempraktikkan bahasa Inggeris yang mereka pelajari. Dengan lebih jelas lagi pelajar-pelajar teramat malas untuk membuat ulangkaji dan mereka juga tidak memgamalkan ilmu yang mereka pelajari di dalam kelas. Kebanyakkan pelajar-pelajar USIM juga terlalu kurang membaca bahan bahasa Inggeris, tidak mengambil tahu isu-isu semasa dan pemikiran mereka terlalu cetek. Mereka tidak mempunyai minat untuk membaca suratkhabar bahasa Inggeris dan pelajar-pelajar juga terlalu memfokuskan minat mereka kepada bacaan yang berbentuk hiburan sahaja contohnya mereka lebih berminat kepada suratkhabar hiburan seperti Kosmo dan Harian Metro. Cik Juliana Niza menambah lagi pendapat beliau mengatakan bahawa pelajar-pelajar akan membaca bahan bahasa Inggeris apabila disuruh sahaja. Normalnya, seseorang akan lebih terasa bosan apabila melakukan sesuatu dengan paksaan dan begitu juga dengan pelajar-pelajar akan cepat bosan apabila membaca sesuatu bahan yang mereka tidak suka. Faktor ini juga secara tidak langsung menyumbangkan kepada kelemahan pelajar USIM dalam menguasai bahasa Inggeris dan juga lemah di dalam MUET. Inilah yang membimbangkan kerana jika pelajar-pelajar tidak lulus MUET, sukar bagi mereka untuk mendapat pekerjaan di masa akan datang.

Bagi pendapat Puan Suhaili Abdul Jalil pula yang merupakan pensyarah bahasa Inggeris dari Unit Bahasa Inggeris USIM berpendapat, punca pelajar-pelajar lemah menguasai bahasa Inggeris adalah kebanyakan pelajar-pelajar USIM memandang bahasa Inggeris hanya sebagai subjek. Mereka belajar bahasa Inggeris semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan. Mereka juga menganggap bahasa Inggeris adalah sesuatu yang membosankan dan menyusahkan. Apabila mereka telah menganggap begitu, terlalu mustahil bagi mereka untuk meminati bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar juga tidak mahu melatih diri mereka untuk mencuba berulang kali bertutur dalam bahasa Inggeris antara satu sama lain. Kebanyakkan pelajar Melayu tidak mahu mencuba dan takut kepada kesalahan.

Pelajar- pelajar juga mempunyai sifat malu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Sesetengah daripada mereka menganggap apabila bertutur dalam bahasa itu, mereka akan diejek dan dipulaukan. Inilah masalah pelajar Melayu, takut kepada ejekan rakan-rakan sehingga membawa keburukan kepada diri sendiri. Hakikatnya, pelajar Cina lebih maju dan pakar dalam bahasa Inggeris kerana mereka berani mencuba dan tidak takut kepada ejekan-ejekan yang boleh melemahkan diri mereka. Pelajar USIM juga tidak mahu mengubah sikap mereka dan hanya bergantung semata-mata kepada pensyarah-pensyarah untuk memajukan mereka. Sepatutnya di peringkat universiti tidak berlaku lagi perkara sebegini. Pelajar-pelajar sepatutnya berusaha sendiri untuk memperbaiki kelemahan diri. Pelajar-pelajar sepatutnya mencari pensyarah bukan pensyarah yang mencari pelajar. Tetapi sekarang ini, kebanyakan pensyarah yang berusaha untuk memperbaiki kelemahan pelajar yang lemah menguasai bahasa Inggeris.

Menurut pendapat Puan Milazita Md Zin, seorang guru bahasa Inggeris dari Pahang, melalui pengalamannya mengajar bahasa Inggeris, beliau berpendapat punca pelajar lemah bahasa Inggeris adalah disebabkan latar belakang sosial pelajar itu. Pelajar luar bandar kurang terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris. Disebabkan itu, mereka terlalu terhad untuk menggunakan bahasa Inggeris. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang sedikit terhadap bahasa Inggeris dan tidak memberi peluang untuk berinteraksi. Pelajar juga kurang motivasi diri terhadap kepentingan bahasa Inggeris. Mereka malas untuk mengulangkaji dan menambah pengetahuan dari segi pemahaman terhadap ayat-ayat Inggeris yang sukar.

Beliau menambah lagi pelajar mempelajari bahasa Inggeris hanya untuk lulus peperiksaan. Sikap ini ada pada kebanyakan pelajar dan menyebabkan mereka tidak mahu ambil tahu terhadap perkataan baru yang tidak pernah didengar. Mereka hanya bergantung kepada kurikulum sedia ada. Pelajar-pelajar juga malu untuk menyebut perkataan Inggeris. Mereka tiada keyakinan diri untuk bertutur dan mengalami masalah untuk menyebut sesetengah perkataan dengan betul. Kebanyakan pelajar kurang pengetahuan dari aspek tatabahasa. Contoh paling mudah apabila pelajar yang kurang menguasai tatabahasa ini menulis sesuatu topik dalam bahasa Inggeris tidak dapat menulis sesuatu perkataan itu. Inilah hakikat yang berlaku kepada pelajar Melayu yang lemah menguasai bahasa Inggeris.

Pelajar-pelajar juga tidak mahu “menjelajah” dengan lebih mendalam terhadap bahasa Inggeris dan terlalu obses dengan bahasa itu. Mereka menganggap bahasa Inggeris sukar difahami dan sukar untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Mengapa pelajar IPT mempunyai pemikiran yang terlalu cetek terhadap bahasa antarabangsa ini sedangkan bahasa Inggeris amat penting untuk membawa seseorang itu kearah kemajuan.

Bagi pendapat Noraina bt Mohd Mustaffa pelajar dari Kuala Lipis, Pahang, beliau berpendapat punca pelajar lemah bahasa Inggeris ialah kebanyakan dari mereka kurang tatabahasa, tiada keyakinan diri dan malas untuk berusaha lebih untuk memantapkan bahasa Inggeris mereka. Kebanyakan pelajar hanya bergantung kepada guru-guru sahaja. Mereka seolah-olah tidak mahu berdikari sendiri dan hanya menunggu guru-guru “menyuapkan” ilmu kepada mereka. Mentaliti pelajar-pelajar juga masih berada di takuk lama dan tidak mahu menerima bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu.

Memandangkan masalah ini terlalu serius, kita sepatutnya memikirkan cara-cara untuk mengatasi pelajar-pelajar yang lemah bahasa Inggeris ini. Pelajar-pelajar sepatutnya berusaha lebih dalam memperbaiki diri mereka. Dapatkan bimbingan dari pensyarah-pensyarah bahasa Inggeris apabila mempunyai masalah dalam bahasa Inggeris, menghadiri kelas pemantapan bahasa Inggeris dan memperbanyakkan bahan bacaan bahasa Inggeris serta tatabahasa bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar juga seharusnya memiliki idea yang matang dalam sesuatu isu untuk memudahkan lagi pelajar menghuraikan isi dengan terperinci. Perbanyakan juga membaca istilah-istilah bahasa Inggeris untuk memantapkan lagi penguasaan dalam bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar jangan terlalu menghadkan pemikiran mereka jika mahu pandai menguasai bahasa Inggeris.

Sememangnya kita tidak boleh menafikan bahawa bahasa Inggeris mempunyai kepentingan yang besar didalam hidup kita terutamanya kepada pelajar-pelajar. Bahasa Inggeris adalah bahasa global, bahasa kemajuan dan bahasa komunikasi yang utama selain bahasa Melayu. Bahasa Inggeris juga amat penting untuk melayakkan diri kita berada setaraf dengan era globalisasipada masa sekarang dan akan datang. Seharusnya kita terutama pelajar-pelajar perlu ada kesedaran terhadap penguasaan bahasa Inggeris bukan bermakna kita mendaulatkan bahasa “penjajah” itu, tetapi untuk membawa kita setaraf dengan kemajuan dunia hari ini. Bahasa Melayu tetap berdaulat di hati orang Melayu dan tiada alasan untuk kita tidak boleh menguasai bahasa Inggeris seperti orang lain. Pepatah ada mengatakan “Nak seribu daya, tak nak seribu dalih”. Hanya orang malas sahaja yang tidak mahu mengubah diri mereka.

Dalam dunia ini, tiada perkara yang mustahil untuk kita lakukan. Sedangkan orang kafir boleh menguasai bahasa Arab, mengapa kita tidak boleh menguasai bahasa Inggeris? Semua ini bermula dari diri kita sendiri. “Dimana ada kemahuan, disitu ada jalan”. Siapa yang berusaha maka dialah yang beroleh kejayaan. Segala amal dan usaha di dalam hidup kita adalah didorong oleh fikiran dan batin kita. Di dalam batin kita terletak pertimbangan di antara buruk dan baik, cantik atau jelik. Sedangkan agama Islam menyukai dan amat menggalakkan umatnya berusaha untuk memajukan diri mereka. Kita diberi akal untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Pelajar-pelajar USIM seharusnya mengambil inisiatif untuk memahirkan lagi penguasaan dalam bahasa Inggeris setanding dengan pelajar-pelajar universiti yang lain.

.

SETELAH banyak harta benda musnah, kanak-kanak menjadi yatim piatu, isteri bergelar balu dan beratus-ratus lagi penduduk Kenya terbunuh dalam keganasan sejak pilihan raya pada bulan Disember lalu, akhirnya sinar di hujung terowong muncul juga.

Para pemimpin politik yang bertelagah – Presiden Mwai Kibaki dan pemimpin pembangkang Raila Odinga yang menuduh berlakunya penyelewengan dalam pilihan raya, bersetuju untuk berkongsi kuasa mentadbir negara benua Afrika itu selepas campur tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Kini, Kenya bakal memiliki sebuah kerajaan baru yang dalam masa dua atau tiga minggu akan datang selepas ahli Parlimen selesai bersidang meluluskan perjanjian perkongsian kuasa yang menamatkan pertelingkahan berdarah yang berlaku sejak berminggu-minggu sehingga menyaksikan lebih 1,500 mati.

Setakat ini, Odinga dikatakan menjadi Perdana Menteri tetapi struktur dan program kerajaan baru itu masih belum dimuktamadkan. Pemimpin pembangkang itu dilihat akan diberikan jawatan baru yang belum pernah diperuntukkan dalam perlembagaan negara itu sebelum ini.

Dan kini, kedua-dua pihak dijangka menjualkan idea berkongsi kuasa kepada penyokong mereka daripada puak-puak berbeza yang kebanyakan hilang tempat tinggal dan juga orang tersayang.

Ironi sekali, selepas begitu banyak nyawa yang terkorban barulah kedua-dua pemimpin mengakui kepentingan rakyat perlu diutamakan berbanding dengan kepentingan diri sendiri.

Sungguhpun begitu, persoalan besar masih wujud tentang bagaimana perkongsian kuasa dapat dilakukan dan bagaimana jawatan Kabinet dan jawatan kanan diperuntukkan.

Kuasa Odinga dan tanggungjawabnya juga masih dalam kesamaran sama ada beliau bakal mempunyai kuasa yang setara dengan Presiden ataupun sekadar berkhidmat di bawah bekas musuhnya.

Ini bukan kali pertama kedua-dua pihak membentuk kerajaan bersama sebelum ini, namun ia hanya mampu bertahan tiga tahun selepas dibentuk pada tahun 2000.

Bersandarkan hakikat ini, mampukah perkongsian kuasa itu akan menjadi asas kepada perdamaian dan juga kestabilan negara Afrika itu.

Selain itu, rakyat Kenya juga akan berdepan dengan realiti yang terpaksa ditelan mereka dengan apa yang terjadi selepas segala ketidakadilan dan juga keganasan akan disiasat dalam usaha memastikan keamanan dan kemakmuran negara Afrika dipertahankan.

Ketika Kenya kini keluar daripada salah satu sejarah paling hitam dan minggu yang mendatang akan menjadi medan ujian sebenar komitmen kedua-dua pihak bertelagah. Namun begitu, mampukah satu perubahan dilahirkan sekali gus membentuk satu keadaan politik yang lebih pragmatik.

Image Hosting by PictureTrail.com” mce_src=”Image Hosting by PictureTrail.com” alt=”” border=”” hspace=”” vspace=”” width=”” height=”” align=”” />

Rasulullah berpesan kepada Aisyahra : Ya Aisyah jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara,iaitu:

1. Sebelum khatam Al Qur’an.
2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhir.
3. Sebelum para muslim meredhai kamu.
4. Sebelum kau laksanakan haji dan umrah….
“Bertanya Aisyah:” YaRasulullah…. Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?

“Rasul tersenyum dan bersabda:” Jika engkau tidur bacalah :

1. AlIkhlas tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur’an.
2. Membaca selawat untukKu dan para nabi sebelum aku, maka kami
semua akan memberi syafaat di hari kiamat.
3. Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meredhai
kamu.
4. Dan,perbanyaklah bertasbih,bertahmid,bertahlil,bertakbir maka
seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umrah”

10 Wasiat Imam Syafie

SEBELUM Imam Syafie pulang ke rahmatullah, beliau sempat berwasiat kepada para muridnya dan umat Islam seluruhnya. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut:

“Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh perkara.”

PERTAMA: HAK KEPADA DIRI.
Iaitu: Mengurangkan tidur, mengurangkan makan, mengurangkan percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada.

KEDUA: HAK KEPADA MALAIKAT MAUT
Iaitu: Mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang kita zalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah.

KETIGA : HAK KEPADA KUBUR
Iaitu : Membuang tabiat suka menabur fitnah, membuang tabiat kencing merata-rata, memperbanyakkan solat Tahajjud dan membantu orang yang dizalimi.

KEEMPAT: HAK KEPADA MUNKAR DAN NAKIR
Iaitu : Tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat menasihati.

KELIMA : HAK KEPADA MIZAN (NERACA TIMBANGAN AMAL PADA HARI KIAMAT)
Iaitu : Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesusahan.

KEENAM : HAK KEPADA SIRAT (TITIAN YANG MERENTANGI NERAKA PADA HARI AKHIRAT)
Iaitu : Membuang tabiat suka mengumpat, bersikap warak, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah.

KETUJUH : HAK KEPADA MALIK (PENJAGA NERAKA)
Iaitu : Menangis lantaran takutkan Allah SWT, berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi dan memperelok akhlak.

KELAPAN : HAK KEPADA RIDHWAN (MALAIKAT PENJAGA SYURGA)
Iaitu : Berasa redha dengan Qadha’ Allah, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat.

KESEMBILAN : HAK KEPADA NABI S.A.W
Iaitu : Berselawat ke atas baginda, berpegang dengan syariat, bergantung kepada as-Sunnah (Hadith), menyayangi para sahabat, dan bersaing dalam mencari keredhaan Allah.

KESEPULUH : HAK KEPADA ALLAH SWT
Iaitu : Mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.